Julsånger

Julen är tveklöst en av våra mest besjungna högtider. Förutom de advents- och julpsalmer som hittas i kyrkosångstraditionen förekommer också folkliga visor som av olika anledningar kommit att förknippas med advents- och juletid. Det är också vanligt med danslekar (ofta utan direkt koppling till den kristna julhögtiden) som använts vid dans runt granen likväl som midsommarstången.