Sveriges Medeltida Ballader

Sveriges Medeltida ballader (SMB) är ett samlingsverk i sju volymer utgivet av Svenskt Visarkiv. Samlingen ger en gedigen sammanställning av våra svenska ballader. Balladen är en berättande visa med ursprung i medeltiden. Merparten av notskrifterna i SMB upptecknades under 1800-talet men flera äldre textkällor förekommer, och ett rimligt antagande är att flera av de melodivariationer som presenteras i SMB har äldre ursprung i den muntliga vistraditionen.

På Fria Noter finns för närvarande enbart ett mycket litet axplock av dessa ballader, på Litteraturbanken hittar du alla banden i digitaliserat format.