Bergtrollets Frieri (Herr Mannelig)

Bergtrollets Frieri (Herr Mannelig)

1.

Bittida en morgon innan solen upprann, Innan foglarna började sjunga Bergatrollet friade till fager ungersven, Hon hade en falskliger tunga: – »Herr Mannelig, herr Mannelig trolofven I mig för det jag bjuder så gerna, I kunnen väl svara endast ja eller nej. Om i villjen eller ej.»

2.

Eder vill jag gifva de gångare tolf, Som gå uti rosendelunde. Aldrig har det varit någon sadel uppå dem Ej heller betsel uti munnen.

3.

Eder vill jag gifva de qvarnarna tolf, Som stå mellan Tillö och Ternö, Stenarna de äro af rödaste gull Och hjulen silfverbeslagna.

4.

Eder vill jag gifva ett förgyllande svärd, Som klingar utaf femton guldringar Och strida huru I strida vill Stridsplatsen skolen I väl vinna

5.

Eder vill jag gifva en skjorta så ny Den bästa I lysten att slita. Inte är hon sömmad med nål eller trå, Men virkad af silket det hvita.

6.

Sådana gåfvor jag toge väl emot, Om du vore kristelig qvinna; Men nu så är du det värsta bergtroll Af Neckens och djefvulens stämma.

7.

Bergatrollet ut på dörren sprang, Hon rister och jämrar sig svåra: Hade jag fått den fager ungersvän, Så hade jag mistat min plåga: – »Herr Mannelig, herr Mannelig trolofven I mig för det jag bjuder så gerna, I kunnen väl svara endast ja eller nej, Om i villjen eller ej.»