Det är en ros utsprungen

Det är en ros utsprungen

1.

Det är en ros utsprungen Av Jesse rot och stam. Av fädren ren besjungen, Den står i tiden fram, En blomma skär och blid, Mitt i den kalla vinter, I midnatts mörka tid.

2.

Om denna ros allena Ljöd förr Jesaje ord, Att född av jungfrun rena Han frälsa skall vår jord. Av Herrens nåd och makt Oss detta under skedde, Som oss profeten sagt.

3.

Den späda rosen fina, Som doftar salighet, I mörkret månde skina, Besegra dunkelhet. Sann Gud och mänska sann, Oss arma mänskor frälsa Från synd och död han kan.

4.

O Jesu, dem som klaga I denna jämrens dal Nu med din hjälp ledsaga Till Faderns fröjdesal. Ja, i din Faders hus Låt oss dig evigt lova I salighet och ljus.