Frieri i Dalom

Frieri i Dalom

1.

Om dä nu så vore vå’n eres be’ag, Å du, kiära Kiersti, så ville, så tyttjer ja’ just, att de’ kunne ta’ lag, Å in-te skull’ ’ampa se’ ille, Om vi till ett hjonalag bleve i’op; Jag ’ar, Gu-di lov! både kannor å stop, Långt mer än du de’ kan inbille.

2.

Ja’ sparde på löna i fjol å i år, Å köpte e’ litta grå qviga, Å skällkoa, som uppå löta nu går, ’Ar kalvar bå’ qvicka å viga.` Å fastän mi lött’ an är just int så stor Sn tör ja fäll få litte kraffs ätter mor, Få si ’uru pass e vill stiga.

3.

Å är de nu så all du ville ta ve, Så får ja’ fäll ’öra me’ ätter Ett törp eller rot eller ’ur da bär te. Nog grunnar ja på’t alla nätter. Du ligger i ’agen båd’ tima å stunn’, Á ofta så sover ja’ knappast e’ blunn. Men säjer du »ja» blir ’e bätter.

Från Sv. Edvard. 200 gamla kända visor om kärlek, dryckjom, bevärings- och sjömansliv m.m. Häfte 6. Nr 148.