Harpans kraft

Harpans kraft

1.

Herr Peder i salen på Gullharpan lät - Min hjertelig kär, - Och jungfrun i buren så innerligen gret - En fulltrogen vän sviker alldrig.

2.

Antingen sorjer du för vägen är lång Eller så sorjer du för skogen är trång

3.

Antingen sorjer du för sadel och häst Eller sorjer du för dagen jag dig fäst.

4.

Antingen sorjer du för du är så ung Eller sorjer Du för Gullkronan tung

5.

Intet sorjer jag för vägen är lång Intet sorjer jag för skogen är trång

6.

Intet sorjer jag för sadel eller häst Intet sorjer jag för dagen Du mig fäst

7.

Intet sorjer jag för jag är så ung. Men jag skall visst drunkna med gullkronan tung

8.

Min Syster Hon drunknad' i åen så strid Och mig är det spådt jag skall lika så med.

9.

Men jag skall visst bygga den broen så stark. Om det skall mig kosta än hundrade mark.

10.

Och jag skall visst lägga den broen så bred Om det skall mig kosta än hundrade te.

11.

De satte då bruden på gångaren grå Och 15 Stolts Riddare kring henne gå

12.

Och brudgum de satte på gångaren hvit Och 15 Stolts Riddare kring honom red.

13.

Och när de kommo till bredaste bro Så sprang der en hjort med förgyllande horn.

14.

Och Riddarne glömde bruden med hast De ville så gerna taga honom fast.

15.

Och bruden hon kom på den starkaste bro. Så snafvade gångarn på fyra gullsko.

16.

Och gångaren han samm och sadelen han flöt Men bruden hon sönk i Hafsfruens sköt.

17.

Herr Peder han sade till småsvennar sin Nu hämten j till mig strax Gullharpan min

18.

Och första slaget han på gullharpan slog Så satt der hafsfruen på vattnet och log

19.

Och andra slaget han på gullharpan lät Så satt der hafsfruen på vattnet och gret.

20.

Kära Herr Peder! Du Spela intet mer Du har nu spelat barken af all min trä.

21.

Kära Her Peder! Du spela intet mer Du skall få båd' bruden och systern med

22.

Och 3dje slaget han på Gullharpan klang Så sprang unga bruden alt uti hans famn.

23.

Och 4de slaget han på Gullharpan slog Så stod hennes syster på bredaste bro

24.

Och sista slaget slog Herr Peder så vred - Min hjertelig kär, - Lät oss nu rida till bröllopp uti fred - En fulltrogen vän sviker alldrig.