Hör, hur Adolf klagar

Hör, hur Adolf klagar

1.

Hör, hur Adolf klagar I dyster höstenatt. :| »Hvar äro glädjens dagar? Hur fick mig soprgen fatt?»

2.

Smärtans hand mig trycker Tungt i denna stund, :| Och dödens ängel rycker Nu fram i denna lund.

3.

Snart skall pulsen stanna, Som nu börjat slå, :| Snart får jag träffa Anna I himlens sköna vår.

Från August Bondesons visbok. Första Bandet. Nr 169. Senare publicerad under namnet "Adolfs klagan"