Julvisa (Nu så kommer julen)

Julvisa (Nu så kommer julen)

1.

Nu så kommer julen, nu är julen här, lite mörk och kulen. men ändå så kär. Han i salen träder med så hjärtligt sinn, och i högtidskläder dansa barnen in. Ljusen och lanternan glimma högt kring dem, som den klara stjärnan öfver Betlehem.

2.

Brinn, du julens stjärna, lys min bardomsstig! O, så gärna, gärna ser jag upp till dig, som jag dig förstode. Liten liksom jag, var också den gode Frälsaren en dag. Och så sken du redan på hans krubba klar, och så sken du sedan intill våra dar.

3.

O, du goda, fromma, glada juletid, du vår vinterblomma, full af fröjd och frid! Tusen skalkar gunga ystra på ditt knä, och små änglar sjunga kring vårt juleträ. Gladt med dem sig blandar barnens fröjdeljud, alla goda andar lofva Herren Gud.

Från 24 sånger ur B. C. Rodhes Abc- och läsebok (1900)