Kom sköna maj

Kom sköna maj

1.

Kom sköna maj, och blicka med milda ögon ner; Jag är en liten flicka, som dansar blott och ler. Det är för sött om våren att under lek och ras, strö blommor uti håren och sätta löf i glas.

2.

Se böljan rörd af vestan, Och stora drifvan smält, Och rågen broddas nästan På pappas åkerfält. På gål'n är stora pussar, Dit Calle går ibland, Och bygger rara slussar Och fästningar af sand.

3.

Snart kommer liten ärla, Och säger: »det är vår»; Snart daggens silfverperla I sippans sköte står. Bror Calle! ack hur roligt; Att, vid en aftonstund, Gå hand i hand förtroligt Omkring i grönan lund.

4.

Så skall jag ta min hufva, Slå under hakan knut, Och leka hök och dufva Och sista paret ut. Så har jag bolln i barmen, Jag smyger fram med den; Och bränner Carl på armen och kysser honom se'n.

5.

Nog händer det att kjolen Blir litet våt i dyn, Att kinden steks af solen Och blåsten skämmer hyn; Men mamma aldrig räknar Så strängt med sin Sofie: Hvad gör mig några fräknar, Blott jag är glad och fri?