Längtan till landet (Vintern rasat ut)

Längtan till landet (Vintern rasat ut)

1.

Vintern rasat ut bland våra fjällar, Drivans blommor smälta ned och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, Solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommarn här i purpurvågor, Guldbelagda, azurskiftande, Ligga ängarna i dagens lågor, Och i lunden dansa källorne.

2.

Ja, jag kommer! Hälsen glada vindar, Ut till landet, ut till fåglarne, Att jag älskar dem, till björk och lindar, Sjö och berg, jag vill dem återse, Se dem än som i min barndoms stunder, Följa bäckens dans till klarnad sjö, Trastens sång i furuskogens lunder, Vattenfågelns lek kring fjärd och ö.