Marlborough-visan

Marlborough-visan

1.

När Mellbom i krig skulle draga, - Milli tam tam tam milli talialej! - När Mellbom i krig skulle draga, Vi tänkte han skulle komma hem. (Fråga:) Tänkte ni han skulle komma hem? Ja, vi tänkte han skulle komma hem.

2.

Han kommer väl hem till påska, eller efter trefaldighetsdag? (Fråga:) Eller efter trefaldighetsdag? Ja, efter trefaldighetsdag.

3.

Trefaldighetsdag var gången men Mellbom kom inte hem. (Fråga:) Kom inte Mellbom hem ? Nej, se Mellbom kom inte hem!

4.

Fru Mellbom i tornet uppkliver så högt hon kunde nå. (Fråga:) Klev hon så högt hon kunde nå? Ja, så högt hon kunde nå.

5.

Och fram kommer där en pascha helt svartklädd som till sorg. (Fråga:) Va' han svartklädd som till sorg? Ja, han va' svartklädd som till sorg.

6.

»Det budskap jag medförer skall pressa țårar fram. (Fråga:) Skall det pressa tårar fram? Ja. det skall pressa tårar fram.

7.

För Mellbom han är döder och lagder uppå bår.» (Fråga:) År han lagder uppå bår? Ja, han är lagder uppå bår.

8.

Jag såg honom bäras till graven: dār gick fyra passagerare förut. (Fråga :) Gick där fyra passagerare förut ? Ja där gick fyra passagerare förut.

9.

Den första bar hans värja, den andra bar hans hatt. (Fråga :) Bar den andra hans hatt? Ja, den andra bar hans hatt.

10.

Den tredje bar prestaven, den fjärde bar alls ingenting. (Fråga:) Bar den fjärde alls ingenting? Nej, den fjärde bar alls ingenting.

11.

Och sedan mellan träden hans själ sågs flyga hem. (Fråga:) Sågs hans själ flyga hem? Ja. hans sjål sågs flyga hem.