Orren han kuttrar

Orren han kuttrar

1.

Orren han kuttrar och biter i björkeknoppen. Så är bondelag, dricka var juledag, me'n julen står på.