Per Tyrssons döttrar (Herr Töres' döttrar)

Per Tyrssons döttrar (Herr Töres' döttrar)

1.

Per Tyrssons döttrar i Wänge - kaller var deras skog - De sufvo en sömn förlänge - med' skogen han löfjas

2.

Den yngsta hon vaknade först Så väckte hon de andra två upp

3.

Så satte de sig på sängestock Så flätade de hvarsanners lock

4.

Så togo de på sig sina silkesklär Så gånger de sig åt kyrkan

5.

När som de kommo på Wänga lid Der möter dem tre Walare

6.

Anter vill ni bli Walarewif eller viljen ni mista ert unga lif

7.

Och inte vill vi bli Walare-vif för vilje vi mista vårt unga lif

8.

De höggo deras hufvud på Björkestock Så rann der straxt tre källor opp

9.

Kroppen grofvo de ner i dy Kläderna buro de fram till by

10.

När som de kommo till Wänga gård Ute för dem Fru Karin hon står

11.

Å viljen I köpa Silkessärkar Som nie Jungfrur ha stuckit och virkat

12.

Löser upp edra säckar och låter mej se Kanhända jag tör' käns dem alla tre

13.

Fru Karin slog sig för sitt bröst Hon geck der för Per Tyrsson opp

14.

Det håller tre Walare på vår gård De hafva gjort af med våra döttrar alla tre

15.

Per Tyrsson tar sitt svärd i hand Han högg ihjel di äldsta två

16.

Den tredje lat' han lefve Tills han feck honom fräge.

17.

Hvad heter eder fader Hvad heter eder moder

18.

Vår fader han heter Per Tyrsson i Wänge Vår moder hon heter Fru Karin i skränge.

19.

Per Tyrsson går sej åt smedjan han lät smi' jern om medjan.

20.

Hvad ska' vi nu göra till syndamen Vi ska' bygga opp en kyrka af kalk och sten

21.

Den kyrkan skall heta Kjerna - kaller var deras skog - Den ska' vi bygga opp så gerna. - med' skogen han löfjas