Sancta Lucia (Luciasången)

Sancta Lucia (Luciasången)

1.

Natten går tunga fjät runt gård och stuva. Kring jord, som sol’n förlät, skuggorna ruva. Då i vårt mörka hus stiger med tända ljus Sancta Lucia, Sancta Lucia.

2.

Natten var stor och stum. Nu, hör, det svingar i alla tysta rum, sus som av vingar. Se, på vår tröskel står, vitklädd med ljus i hår, Sancta Lucia, Sackta Lucia.

3.

Mörkret skall flykta snart, ur jordens dalar. Så hon ett underbart ord till oss talar. Dagen skall åter ny stiga ur rosig sky. Sancta Lucia, Sancta Lucia.

Från "Sångboken, sånger för skolan. Samlade och utgifna av Frans Erlanson, Felix Körling, Axel FR. Österberg". Utgifen i Stockholm av Alb. Bonniers Boktryckeri 1939.