Stilla Natt

Stilla Natt

1.

Stilla natt, heliga natt! Allt är frid. Stjärnan blid skiner på barnet i stallets strå och de vakande fromma två. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född.

2.

Stora stund, heliga stund! Änglars här slår sin rund kring de vaktande herdars hjord, rymden ljuder av glädjens ord: Kristus till jorden är kommen. Eder är frälsaren född.

3.

Stilla natt, heliga natt! Mörkret flyr, dagen gryr. Räddningstimman för världen slår, nu begynner vårt jubelår. Kristus till jorden är kommen. Oss är en frälsare född.