Tordyveln och fluga

Tordyveln och fluga

1.

Tordyveln skulle till fluga fri. Pirium! "Vill du bliva käringa mi?" Pirimittmitt arium, pirimittmitt arium! Pirium!

2.

"Vad skall då detta bliva likt? du, som är fattig, och jag är rik.

3.

Och när du gräver inunder måk, då äter jag på silverfat.

4.

Och när du gräver inunder jol, då sitter jag på kungens stol

5.

Och när du gräver i åker och äng, då vilar jag på fjädersäng."

6.

Tordyveln slog till fluga för kind: "Här skall du ha för käften din!"

7.

Fluga börja’ med snyft och gråt: "Skall du och jag nu skiljas åt?

8.

Vårt bröllop blir väl inte stort, det firas på en hästelort."

9.

Det var så käckt i brudehus, Pirium! Där spela’ två loppor, där dansa’ e’ lus, Pirimittmitt arium, pirimittmitt arium, Pirium!