Vad glada muntra nöjen

Vad glada muntra nöjen

1.

Vad glada muntra nöjen, Ni gossar ha som plöjer Neptuni åkerfält; När de sitt hantverk driva, kan de ej husvilla bliva. Luftkretsen är vårt tält.

2.

När vi oss rusta klara, Att ut på havet fara, Till saknad för envar, Går flickorna på stranden; Envar med varma handen Ett hjärtligt avsked tar.