Våra skepp ligga klara

Våra skepp ligga klara

1.

Våra skepp ligga klara uti hamnen, Kom och säg mig om vinden är god! Kom och säg mig, Nej! låt vara, Kom och säg mig, Nej! låt vara, Kom och säg mig om vinden är god.

2.

Uti Stockholm där hade jag en flicka Albrektina det var hennes namn, Albrektina ... låt så vara Albrektina det var hennes namn.

3.

Våra skepp, ja de äro nu så torra, De ska' läskas med brännvin och vin, De ska' läskas ... nej låt vara De ska' läskas med brännvin och vin.

Från Sv. Edvard. 200 gamla kända visor om kärlek, dryckjom, bevärings- och sjömansliv m.m. Häfte 3. Nr 57.