Visperdalen

Visperdalen

1.

På Falkenborg, ett slott så präktigt, Hvem bodde där? Det var en biskop, rik och mäktig, Men kall och tvär. Han log åt andras betryckta nöd, Men aldrig gaf han den arme bröd.

2.

Hans dotter Klara var öm och trogen Sin älskare. Långt bort från borgen uti skogen, Där möttes de; Där den glada Klara så mången natt I dunkla kojan hos Vilhelm satt.

3.

Från vispermannen de orden ljuder Till dotter sin: »Klara, jag dig mitt slott förbjuder, Kom aldrig hem! Och innan solen sin uppgång når, Jag genast Vilhelm i bojor slår.»

4.

Det hviskar i den stilla dalen. Hvem hviskar där? Det är ett slag af näktergalen, Det bäcken är. Nej, bäcken stannat, tyst fågeln är, Det är väl annat, som hviskar där.

5.

En jungfru satt med en krans i håren Vid Visperbäck, Som ängeln mild, som en ros om våren Så frisk och täck. Hon hviskar trogen: »Min natt var lång, Så hemsk är skogen. Kom hem en gång!»

6.

Det suckar i den stilla dalen. Hvem suckar där? Det är väl dufvans suck i alen, Det floden är. Nej dufvan lilla ej suckar så, Och Ren är stilla. Hvem suckar då?

7.

En yngling inom fängselmuren I mörker satt, Han suckade, och kring naturen Ljöd sucken matt; »Jag kommer, Klara, men när vet gud. Låt kädjan svara! Hon är min brud.»

8.

Den fångne yngling dog i bojan På Falkenborg, Och vispermön i dunkla kojan, Hon dog af sorg. När svanen landar på blommigt skär, De trognas andar än mötas där.

9.

Då solens första strålar glimma På klippans rand Och tysta silfverfiskar simma Vid stenig strand, En hvar, som fiskar, än höra kan, Att när hon hviskar, så suckar han.