Om Fria Noter

Fria Noter är ett ideellt projekt som drivs i syfte att tillgängliggöra äldre musik där originalverken inte längre skyddas under upphovsrättslagen.

Ett av målen är att det ska vara enkelt att tillgodose sig informationen, därför erbjuds noterna i ett flertal digitaliserade ljud- och bildformat. Samtliga publikationer finns också tillgängliga i Music XML format för fortsatt bearbetning i mjukvara för musikkompositon.

Fria Noter ämnar inte att på något sätt konkurrera med andra webbplatser som drivs med liknande syfte. Anledningen att materialet inte publiceras enbart på redan existerande webbplatser är bland annat för att tillåta spridning i andra (och fler) filformat och vidareutveckling av funktionalitet så som det integrerade uppspelningsläget.

Bidra

Fria Noter bedrivs 100% ideellt. Arbetet med att transkribera och digitalisera källmaterialet är tidskrävande. Utvecklingen och driften av hemsidan medför också vissa avgifter, därför är såväl ekonomiskt som innehållsmässigt stöd högst välkommet!

Har du eget digitaliserat notmaterial att bidra med?

Hör i så fall gärna av dig till [email protected].

Vill du bidra till sidans underhåll och kringkostnader?

Innehåll, licenser och upphovsrätt

Projektet har som avsikt att enbart publicera musik som inte längre skyddas av upphovsrättslagen, det vill säga att upphovsmakaren avlidit för minst 70 år sedan. Kontakta oss gärna om du anser att det finns material som avviker från detta.

De notblad som publiceras på Fria Noter är ej exakta kopior av originalutgåvan. Det är digitaliserade versioner där avvikelser eller medvetna justeringar från källmaterialet kan förekomma. Materialet bör ej användas i forskningssyfte. Kontakta oss gärna om du hittar uppenbara fel i noterna. Innehållet tillgängliggörs under en Creative Commons Attribution 4.0 International licens som tillåter fri användning i utbyte för att ett korrekt erkännande ges i det sammanhang där materialet används. Läs mer om licensen här.

Kontakt

Skicka e-post till [email protected] för att komma i kontakt med oss angående frågor, idéer eller övriga ärenden.