Okänd

Song thumbnail

Det är en ros utsprungen

Song thumbnail

Sancta Lucia (Luciasången)

Song thumbnail

Orren han kuttrar

Song thumbnail

Tordyveln och fluga

Song thumbnail

Vårvindar Friska

Song thumbnail

Per Tyrssons döttrar (Herr Töres' döttrar)

Song thumbnail

Det sorgsna hjärtat

Song thumbnail

Bärgsprängarevisa

Song thumbnail

Julvisa (Nu så kommer julen)

Song thumbnail

Visperdalen

Song thumbnail

Den faderlöse gossen

Song thumbnail

Inte må du tro jag gick och fridde

Song thumbnail

Kom, blicka in på en kyrkogård

Song thumbnail

Hör, hur Adolf klagar

Song thumbnail

Våra skepp ligga klara

Song thumbnail

Kristallen den fina

Song thumbnail

Frieri i Dalom

Song thumbnail

Vad glada muntra nöjen

Song thumbnail

Far min salig han var en skeppare

Song thumbnail

Hör du, sparven lilla (Sparvens visa)

Song thumbnail

Ack Värmeland, du sköna (Värmlandsvisan)

Song thumbnail

Bergtrollets Frieri (Herr Mannelig)

Song thumbnail

Vi gå över daggstänkta berg

Song thumbnail

Harpans kraft

Song thumbnail

Marlborough-visan

Song thumbnail

Lindormen

Song thumbnail

Har du sett någon skrabbu get utan skälla

Song thumbnail

Jag vet en äng så frisk ock grön

Song thumbnail

Den bergtagna

Song thumbnail

Med bössan på axeln

Song thumbnail

Brännvinsflaskan är mitt gull